Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Zapraszamy na Powiatowo - Gminne Dożynki

czytaj więcej

Zapraszamy na Powiatowo - Gminne Dożynki

Zapraszamy na Gminne Święto Plonów

czytaj więcej

Zapraszamy na Gminne Święto Plonów

Zapraszamy na II Zlot Starych Sikawek Strażackich

czytaj więcej

Zapraszamy na II Zlot Starych Sikawek Strażackich

Zapraszamy na XVI Weekend z Frankensteinem!

czytaj więcej

Zapraszamy na XVI Weekend z Frankensteinem!

Robert Makłowicz w projekcie ˝Dolnośląskie Smaki˝!

czytaj więcej

Robert Makłowicz w projekcie ˝Dolnośląskie Smaki˝!

Example Frame
Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
 

W dniu 30.03.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 25/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok, uchwałę nr 26/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok oraz uchwałę nr 28/2010 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 25/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 26/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 28/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. - pobierz

W dniu 14.09.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 32/2010 w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 32/2010 WZC z dnia 14.09.2010 r. w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązkóww 2010 roku - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za I kadencję - pobierz

W dniu 19.04.2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 04/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2010 rok, uchwałę nr 05/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2010 rok oraz uchwałę nr 06/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 04/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Uchwała nr 05/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Uchwała nr 06/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. - pobierz

W dniu 21.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2011 rok, uchwałę nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2011 rok oraz uchwałę nr 3/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Uchwała nr 1/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalaności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Uchwała nr 2/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Uchwała nr 3/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. - pobierz

W dniu 26.02.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 5/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2012 rok, uchwałę nr 6/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2012 rok oraz uchwałę nr 7/2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Uchwała nr 5/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2012 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2012 r. - pobierz

Uchwała nr 6/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2012 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2012 r. - pobierz

Uchwała nr 7/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. - pobierz

W dniu 15.04.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2013 rok, uchwałę nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2013 rok oraz uchwałę nr 3/2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Uchwała nr 1/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2013 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2013 r. - pobierz

Uchwała nr 2/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2013 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2013 r. - pobierz

Uchwała nr 3/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. - pobierz

Zestawienia rzeczowo - finansowe operacji:

1. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - 2009 r.

 • zgodne z Umową Przyzania Pomocy nr 00007-6932-UM0100012/09 z dn. 12.10.2009 r. - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 1 z dn. 10.02.2010 r. do Umowy nr 00007-6932-UM0100012/09 - pobierz
 • zgodne z Wnioskiem o płatność za 2009 r. - pobierz

2. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - 2010 r.

 • zgodne z Umową Przyznania Pomocy nr 00024-6932-UM0100023/09 z dn. 10.02.2010 r. - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 1 z dn. 21.04.2010 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 2 z dn. 18.06.2010 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 3 z dn. 18.08.2010 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 4 z dn. 03.11.2010 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 6 z dn. 23.03.2011 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz

3. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - na lata 2011 - 2015

 • zgodne z Umową Przyznania Pomocy nr 00011-6932-UM0100003/10 z dn. 08.04.2011 r. - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 1 z dn. 08.12.2011 r. do Umowy Przyznania Pomocy nr 00011-6932-UM0100003/10 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 2 z dn. 14.02.2012 r. do Umowy Przyznania Pomocy nr 00011-6932-UM0100003/10 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 3 z dn. 14.08.2012 r. do Umowy Przyznania Pomocy nr 00011-6932-UM0100003/10 - pobierz
LGD Qwsi
Jarmark Ziemi Ząbkowickiej
Zrealizowane projekty
Wizyty studyjne
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
- dopisz - wypisz
Sonda
Czy podoba Ci się nazwa "Qwsi"?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Łączna ilość głosów: 80
Licznik odwiedzin: 0062508
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi", ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice Tel./fax 74/ 8191213

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x