„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.

- flag_yellow_low.jpg                - leader.png               - prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI” w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

 

W dniu 26.04.2017 roku o godz. 13.00 w Internacie ZSP w Ziębicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. 

Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2016 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2016 r.,

- udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,

Uchwała nr 4/2017 WZC z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2016 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2016 r. - pobierz

Uchwała nr 5/2017 WZC z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2016 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2016 r. - pobierz

Uchwała nr 6/2017 WZC z dnia 26.04.2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. - pobierz

W dniu 30.05.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2015 rok, uchwałę nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2015 rok oraz uchwałę nr 4/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 2/2016 WZC z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2015 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2015 r. - pobierz

Uchwała nr 3/2016 WZC z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2015 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2015 r. - pobierz

Uchwała nr 4/2016 WZC z dnia 30.05.2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. - pobierz

W dniu 02.06.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2014 rok, uchwałę nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2014 rok oraz uchwałę nr 8/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała nr 5/2015 WZC z dnia 02.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2014 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2014 r. - pobierz

Uchwała nr 6/2015 WZC z dnia 02.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2014 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2014 r. - pobierz

Uchwała nr 8/2015 WZC z dnia 02.06.2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. - pobierz

W dniu 15.04.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2013 rok, uchwałę nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2013 rok oraz uchwałę nr 3/2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Uchwała nr 1/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2013 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2013 r. - pobierz

Uchwała nr 2/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2013 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2013 r. - pobierz

Uchwała nr 3/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. - pobierz

W dniu 26.02.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 5/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2012 rok, uchwałę nr 6/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2012 rok oraz uchwałę nr 7/2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Uchwała nr 5/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2012 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2012 r. - pobierz

Uchwała nr 6/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2012 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2012 r. - pobierz

Uchwała nr 7/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. - pobierz

W dniu 21.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2011 rok, uchwałę nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2011 rok oraz uchwałę nr 3/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Uchwała nr 1/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalaności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Uchwała nr 2/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Uchwała nr 3/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. - pobierz

W dniu 19.04.2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 04/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2010 rok, uchwałę nr 05/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2010 rok oraz uchwałę nr 06/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 04/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Uchwała nr 05/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Uchwała nr 06/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. - pobierz

W dniu 14.09.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 32/2010 w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 32/2010 WZC z dnia 14.09.2010 r. w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązkóww 2010 roku - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za I kadencję - pobierz

W dniu 30.03.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 25/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok, uchwałę nr 26/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok oraz uchwałę nr 28/2010 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 25/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 26/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 28/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. - pobierz

 

LGD Qwsi
UELEADERPROW

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

UELEADERPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader,
poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
tel.: 74 / 8191213, fax: 74 / 8191207, email: biuro@qwsi.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x