Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
 

W dniu 30.03.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 25/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok, uchwałę nr 26/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok oraz uchwałę nr 28/2010 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 25/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 26/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2009 rok - pobierz

Uchwała nr 28/2010 WZC z dnia 30.03.2010 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. - pobierz

W dniu 14.09.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 32/2010 w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 32/2010 WZC z dnia 14.09.2010 r. w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązkóww 2010 roku - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za I kadencję - pobierz

W dniu 19.04.2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 04/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2010 rok, uchwałę nr 05/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2010 rok oraz uchwałę nr 06/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 04/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Uchwała nr 05/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2010 r. - pobierz

Uchwała nr 06/2011 WZC z dnia 19.04.2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. - pobierz

W dniu 21.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2011 rok, uchwałę nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2011 rok oraz uchwałę nr 3/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Uchwała nr 1/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalaności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Uchwała nr 2/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2011 r. - pobierz

Uchwała nr 3/2012 WZC z dnia 21.03.2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. - pobierz

W dniu 26.02.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 5/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2012 rok, uchwałę nr 6/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2012 rok oraz uchwałę nr 7/2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Uchwała nr 5/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2012 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2012 r. - pobierz

Uchwała nr 6/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2012 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2012 r. - pobierz

Uchwała nr 7/2013 WZC z dnia 26.02.2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. - pobierz

W dniu 15.04.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi". Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2013 rok, uchwałę nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi" za 2013 rok oraz uchwałę nr 3/2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Qwsi" absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Uchwała nr 1/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2013 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2013 r. - pobierz

Uchwała nr 2/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 2013 r. - pobierz

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD "Qwsi" za 2013 r. - pobierz

Uchwała nr 3/2014 WZC z dnia 15.04.2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Qwsi” absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. - pobierz

Zestawienia rzeczowo - finansowe operacji:

1. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - 2009 r.

 • zgodne z Umową Przyzania Pomocy nr 00007-6932-UM0100012/09 z dn. 12.10.2009 r. - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 1 z dn. 10.02.2010 r. do Umowy nr 00007-6932-UM0100012/09 - pobierz
 • zgodne z Wnioskiem o płatność za 2009 r. - pobierz

2. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - 2010 r.

 • zgodne z Umową Przyznania Pomocy nr 00024-6932-UM0100023/09 z dn. 10.02.2010 r. - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 1 z dn. 21.04.2010 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 2 z dn. 18.06.2010 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 3 z dn. 18.08.2010 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 4 z dn. 03.11.2010 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 6 z dn. 23.03.2011 r. do Umowy nr 00024-6932-UM0100023/09 - pobierz

3. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - na lata 2011 - 2015

 • zgodne z Umową Przyznania Pomocy nr 00011-6932-UM0100003/10 z dn. 08.04.2011 r. - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 1 z dn. 08.12.2011 r. do Umowy Przyznania Pomocy nr 00011-6932-UM0100003/10 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 2 z dn. 14.02.2012 r. do Umowy Przyznania Pomocy nr 00011-6932-UM0100003/10 - pobierz
 • zgodne z Aneksem nr 3 z dn. 14.08.2012 r. do Umowy Przyznania Pomocy nr 00011-6932-UM0100003/10 - pobierz
LGD Qwsi
Jarmark Ziemi Ząbkowickiej
Zrealizowane projekty
Wizyty studyjne
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Sonda
Czy podoba Ci się nazwa "Qwsi"?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Łączna ilość głosów: 138
Licznik odwiedzin: 0074492
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi", ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice Tel./fax 74/ 8191213

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x